POLITICA DE PRIVACIDAD

Mullor, titular del lloc web, és al seu torn titular de la base de dades generada amb les dades de caràcter personal subministrades pels usuaris.

La informació continguda en la citada base de dades és usada, tant per a la correcta identificació dels usuaris que sol·liciten serveis personalitzats a la nostra web, com amb finalitats estadístiques i / o comercials, via correu electrònic o altres mitjans.

L’usuari autoritza el tractament automatitzat de les dades personals subministrades per a la prestació dels serveis sol·licitats o amb finalitats de prospecció comercial o estudis de mercat realitzats per Mullor. S’entendrà que l’usuari accepta les condicions establertes si prem el botó ENVIAR que es troba en el formulari de recollida de dades.

Mullor ha adoptat les mesures d’ordre tècnic, organitzatiu i de seguretat que garanteixen la confidencialitat i integritat de la informació, d’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 13 de desembre, sobre el tractament de les dades de caràcter personal i altra legislació aplicable.

L’usuari respondrà de la veracitat de les dades facilitades, reservant Mullor el dret d’excloure dels serveis registrats a tot usuari que hagi facilitat dades falses.

Qualsevol usuari registrat pot, en qualsevol moment, exercir el seu dret d’accés, rectificació o cancel·lació de les seves dades de caràcter personal subministrades, dirigint-se directament a
Mullor, en la manera i forma legalment establert.

Per exercir aquest dret ha de trametre la petició corresponent juntament amb el nom, cognoms i la fotocòpia del DNI a Mullor SA: c / Marquès de Sentmenat, 74. 08029, Barcelona. Fax: 902.490.491