BEST CASES SERVEIS DE NETEJA

Client: Des d'Agost 2008, planta d'indústria pesada als voltants de Barcelona , pertanyent a una multinacional líder en el seu sector. Gran centre productiu amb criticitat en la seguretat industrial , i l'eficiència en costos.

Sector: Industria de flujo continuo

Objectius del client: Després d'un canvi en el model de gestió del propi client amb nous reptes plantejats , es plantejava un canvi en el model de gestió dels proveïdors en el centre de producció. Posar en pràctica un model de gestió de proveïdors basat en ràtios de productivitat que milloren costos i flexibilitat.

Solució projecte de serveis Mullor: Renegociació amb la plantilla de serveis de neteja, substitució de perfils no adequats als nous objectius ,i establiment de noves dinàmiques de formació i operativa. Reducció de costos i alineament entre el proveïdor de serveis de neteja i els canvis de la producció. Establiment de ràtios objectius que permeten homogeneïtzar productivitat i clarificar l'acompliment.

Serveis: Neteja