BEST CASES SERVEIS OUTSOURCING DE PRODUCCIÓ

Client: Des de Maig 2003, per a un centre mèdic privat de referència internacional amb seu a Barcelona . Empresa de reconegudes millors pràctiques mèdiques en els àmbits d'actuació propis i d'excel·lència en el servei.

Sector: Hospitalari

Objectius del client: Després d'un procés de consolidació mèdica, la gestió dels serveis auxiliars de la clínica podien ser replantejats per fer front a la necessitat d'eficiència i excel·lència perseguits per la propietat i la direcció. Revisar i proposar un model de serveis outsourcing de producció i gestió de serveis auxiliars (neteja de zones crítiques, servei d'habitacions, zones comuns i bugaderia) per posar-ho en pràctica de manera constructiva mantenint l'equip existent. Canvi de jornades i horaris de tot l'equip humà per adaptar-se al repte de tenir recursos i servei òptim a totes les franges horàries i instal·lacions sense incrementar recursos ni costos. Assessorament en el desenvolupament de protocols detallats, com a part integrant d'un procés de certificació internacional del servei.

Solució projecte de serveis Mullor: Treball conjunt amb el departament de recursos humans del client per redefinir l'organització. Participació en la renegociació dels horaris i plans de treball de tot l'equip humà del client. Sessions individuals i col·lectives de formació de tot l'equip humà de serveis de neteja, pisos, cambreres, bugaderia i gestió de residus en l'aplicació de nous protocols . Acompanyament i gestió en el terreny de la idoneïtat dels canvis i el compliment dels mateixos. Reducció de costos i millora de servei. Establiment de mesures objectives. Revisió del model d'internalització - externalització d'acord amb la normativa fiscal existent en el sector hospitalari.

Serveis: Consultoria, Serveis Auxiliars, Neteja