BEST CASES SERVEIS D’HIGIENE TÈCNICA

Client: Des de Gener de 2009 , per a una multinacional del sector alimentari amb diversos centres de producció a la península Ibèrica, i amb seu a Madrid . Gestió centralitzada de compres de serveis. Empresa certificada amb la ISO 22.000 i reconegudes millors pràctiques en tots els àmbits de seguretat alimentària , seguretat en el treball i responsabilitat laboral .

Sector: Alimentació

Objectius del client: Per a una de les seves fàbriques més grans a Espanya, contractació dels serveis "soft", serveis d'higiene tècnica , de Facility Services per continuar millorant la productivitat; i si és possible la qualitat del servei. Treballar conjuntament amb els objectius de qualitat de la fàbrica, i amb els objectius econòmics (compartits per la fàbrica i la central corporativa). Ser capaços d'evolucionar any rere any amb nous reptes de productivitat.

Solució projecte de serveis Mullor: Desenvolupament d'una nova arquitectura de serveis d'higiene tècnica que conjuntament amb el client permet fer més eficient la gestió del servei. Reorganització completa dels equips de servei a tots els nivells, canvi d'horaris, rols i formació per permetre reduir costos. Major formació i integració deserveis d'higiene tècnica externalitzats per aconseguir millores de productivitat i seguretat.

Serveis: Neteja, Higiene Tècnica, Serveis Tècnics