BEST CASES SERVEIS DE RESTAURACIÓ

Client: Des de Juny 2007, per un grup de la indústria auxiliar d'automoció , pertanyent a una multinacional líder en el seu sector. Diversos centres productius amb criticitat en la seguretat industrial , i l'eficiència en costos i reconeguts estàndards de qualitat dels seus components.

Sector: Industria auxiliar d' automoció

Objectius del client: Millorar els costos dels serveis contractats i gestionar la, llavors, incipient crisi general que ja afectava del sector de components d'automoció . Posar en pràctica un model de gestió que permeti implantar les noves exigències de costos i productivitat mantenint la qualitat .

Solució projecte de serveis Mullor: Absorció per part de Mullor del tancament d'una de les fàbriques amb la consegüent eliminació de tots els llocs de treball adscrits a la mateixa, sense cap sobrecost per al client . Disseny d'un nou projecte a la fàbrica principal, basat en un sistema de servei que adapti constantment el servei als nivells de producció .

Serveis: Limpieza, Restauración