BEST CASES SECTOR OCI I CULTURA

Client: Multinacional amb seu a Madrid amb diversos centres comercials a Espanya.

Sector: Gestió centralitzada de compres de serveis.

Objectius del client: Des de febrer 2008, i per una de les seves centres comercials més emblemàtics, contribuir amb la millora del servei de neteja i higiene , a millorar també la imatge del centre d'acord amb nous objectius. Millorar el nivell de serveis oci i cultura així com la imatge i actitud dels recursos humans externalitzats perquè s'alineïn més amb els objectius de la direcció.

Solució projecte de serveis Mullor: Augment substancial de la formació, atenció i seguiment per aplicar nous protocols d'actuació. Procés de canvi complet, sistemàtic i continu del servei prestat al centre al llarg del temps. Creixent flexibilitat de costos i recursos d'acord amb les diferents activitats desenvolupades així com amb l'estacionalitat del els diferents serveis.

Serveis: Neteja, Neteja Tècnica.