BEST CASES SERVEIS TÈCNICS

Client: Banc multinacional , amb seu a Madrid . Des de 1949 ( * ) , necessitats de serveis tècnics en seus corporatives territorials , així com centenars d'oficines de la xarxa bancària de Catalunya , Aragó i La Rioja , depenent de direccions territorials diverses.

Sector: Entitat financera multiseu

Objectius del client: Els nostres serveis tècnics suposen un procés continu de revisió del servei per millorar la productivitat i els costos d'explotació del servei subcontractat en tots els territoris. Mantenir el millor nivell d'atenció a les oficines que treballen a les oficines del banc.

Solució projecte de serveis Mullor: Comunicació fluida i recurrent dels nostres comandaments intermedis amb els diferents treballadors adscrits als centres i serveis. Facilitar en tot moment la comprensió dels diferents canvis i veure els aspectes positius dels mateixos al llarg del temps. Igualment atenció i comunicació amb els usuaris dels serveis. Millores contínues d'eficiència de < strong > serveis tècnics en múltiples aspectes: comunicacions, gestió dels recursos humans, plans de treball, logística del servei i atenció al client local.

Serveis: Neteja, Neteja Tècnica, Serveis Tècnics