RSC: SENSIBILITAT , VALORS I ÈTICA

El que fa anys va ser un repte i una aposta vinculada als nostres valors, avui s’ha convertit en quelcom protocol·litzat i proactiu que ha avançat gràcies als empleats deMullor, als proveïdors i als clients que ens faciliten aquestes diferents iniciatives amb la seva cooperació, confiança i actitud personal.
Treballem amb un equip humà que comparteix la nostra visió social: no només importen els resultats sinó la forma d’arribar-hi.

Des Mullor entenem la Responsabilitat Social Corporativa com el conjunt de polítiques i pràctiques que persegueixen assegurar que tenim una gestió responsable.

RSC INTERNA
RSC CLIENTS
PROJECTES SOCIALS