Química, Pesada i de Flux Continu

química, pesada i de flux continu

Els nostres clients valoren la màxima garantia que els oferim en aquest àmbit de seguretat i prevenció de riscos laborals.

Mullor treballa des de fa 70 anys amb una gran diversitat de clients a la Indústria Química, pesada i de flux continu.

L'especial selecció i formació del personal que ha de treballar en aquests entorns és fonamental, ja que es necessiten persones i processos d'allò més curosos per a així minimitzar els riscos laborals i d'accidents en entorns de perillositat elevada.

Les empreses confien en Mullor perquè sumem un tracte molt especial a una habilitat total respecte a tots els processos en els quals intervenim.

Per a més informació

caCatalà