Hostaleria

Hostaleria

A Mullor responem a les necessitats dels establiments hotelers més exigents amb serveis i personal especialitzats.

El Departament de housekeeping d'un hotel és crític per la satisfacció i la seguretat dels seus clients.


L'hotel no només ha d'estar en bon estat de neteja i higiene, sinó que s'ha de fer el procés de manera que incorpori els estàndards de comportament que té tot el personal.

A més del servei de Housekeeping, oferim serveis de treballs en alçada, prevenció i gestió de plagues, auditories i certificacions mediambientals, jardineria.

Serveis a Hotels

Serveis de HOUSEKEEPING

Neteja d´habitacions i àrees adaptant-nos als estàndards de l´hotel.

Serveis d'atenció a l'hoste

Neteja de zones comunes: jardins i estanys, cobertes d'edificis, façanes, aparcaments, salons...

Serveis de manteniment
de les instal·lacions

Higiene tècnica

profesionales servicios en hoteles
limpieza e higiene habitaciones hoteles
Servicios de housekeeping en sector hostelería Mullor

Per a empreses hoteleres amb més de 50 treballadors en plantilla, existeix la possibilitat de contractar serveis a través del nostre Centre Especial de Treball.

 

Realitzem una anàlisi acurada dels diferents llocs de treball per veure si podem cobrir-los amb persones vulnerables.

Per a més informació

caCatalà