Outsourcing

OUTSOURCING

Reduïm costos i contribuïm a generar beneficis.

Una manera molt eficient per les empreses d'adaptar-se amb rapidesa als canvis en la demanda, tant quantitativa (pics de treball) com qualitativa (perfils de feina requerits) és la d'externalitzar aquests serveis.

 

Això els permet dedicar-se al seu core business amb la màxima eficàcia i subcontractar experts com Mullor per a les tasques no productives però igualment importants per al bon funcionament d'una indústria.

 

A l'entorn industrial i logístic contractar serveis auxiliars de forma externa de funcions històricament internalitzades permet minimitzar les despeses gestió interna, i també flexibilitzar les despeses d'acord amb l'estacionalitat o les corbes de demanda.

 

Entre els serveis oferts podem destacar:

per a més informació

caCatalà