Auxiliar i de l'Automòbil

Indústria auxiliar i de l'automòbil

A la indústria auxiliar i de l'automòbil la higiene, neteja, prevenció de riscos i seguretat al lloc de treball són de gran importància, encara més per les necessitats de flexibilitat i canvi continu a les línies de producció.

 

Des de Mullor, oferim serveis auxiliars i específics a la indústria de l'automòbil, tant a la infraestructura dels nostres clients com a les seves línies de producció i altres serveis que donin suport al nucli dels seus negocis.

A la indústria auxiliar i de l'automòbil oferim:

Personal degudament format

El nostre objectiu és treballar de forma coordinada amb els nostres clientssense interferir en les activitats principals del negoci. Per a aconseguir-ho, disposem de personal qualificat i degudament format en totes les mesures de gestió, control i seguretat que regeixen cada empresa en particular.

 

Desenvolupem els nostres plans de treball d'acord amb les especificacions i en conjunt amb els departaments de prevenció, qualitat i operacions dels nostres clients.

 

Fem un seguiment formal de la qualitat i de la metodologia de treball emprada a cada servei, tot oferint transparència i immediatesa de resposta.

 

Els nostres processos de selecció i gestió de personal són eficients i donen resposta a les necessitats operatives dels nostres clients a curt i a mitjà termini.

sector-industria-pesada-mullor2-

A Mullor assumim com a propis els estàndards de seguretat i qualitat dels nostres clients durant el transcurs de tota la seva cadena de valor.

 

Els nostres operaris es sotmeten als mateixos criteris d'exigència de prevenció de riscos, formació i organització de treball dels nostres clients, amb la certesa que compliran totes les normes i protocols exigibles en tots els àmbits d'actuació.

Per a les empreses de la indústria auxiliar i de l'automòbil amb més de 50 treballadors fixes en plantilla, depenent del servei sol·licitat, existeix la possibilitat de contractar els nostres serveis auxiliars a través del nostre Centre Especial de Treball.

Per a més informació

caCatalà