Història

història

Els nostres inicis

Vam néixer originàriament a la dècada dels 40 com un taller manipulador, instal·lador i reparador de terres de fusta de la ciutat de Barcelona. Amadeo Veà, fundador de l'activitat, va rebre la petició d'assessorament i servei de neteja d'un dels seus clients, el Gran Teatre del Liceu.

 

Donada aquesta circumstància i casualitat, l'activitat de neteja i manteniment de terres esdevé una activitat rellevant de l'empresa.

 

Durant els anys 50, s'amplia l'activitat d'instal·lació i manteniment de terres de linòleum. Amb això s'inicia també el procés d'utilització de màquines de neteja per a aquests.

teatre-Liceu-Barcelona-historia-Mullor
fundador-mullor-amadeo-vea

El nostre fundador

A la dècada dels 60, amb la jubilació del fundador, es produeix el canvi generacional, tot passant la segona generació familiar a gestionar l'empresa en la qual ja treballava des de feia anys.

 

L'impuls de Josep Mullor Veà fa que l'empresa iniciï un procés de creixement significatiu. Paral·lelament al creixement de l'activitat empresarial i l'externalització de serveis en l'economia de Barcelona i la seva àrea metropolitana, Mullor participa activament en l'articulació legal i associativa del sector de la neteja.

 

A la segona meitat dels anys 80 es produeix un segon canvi generacional a l'empresa i una completa professionalització de la gestió de l'empresa, tot mantenint la implicació de la propietat en la direcció d'aquesta i expandint l'àmbit territorial d'actuació cap a Aragó i Cantàbria.

La vocació artesanal del servei, l'atenció al client, l'apertura a canvis tecnològics i la millora contínua han caracteritzat el servei de Mullor des dels seus inicis.

Pioners en certificació de qualitat del sector

Durant els anys 90, se segueix desenvolupant geogràficament la presència a l'àrea metropolitana de Madrid i s'inicia una pionera certificació de qualitat al sector.

 

Durant aquest període s'inicia l'activitat de serveis auxiliars, es desenvolupa l'activitat pròpia en treballs d'alçada, treballs verticals i un departament de prevenció de riscos que complementi amb la màxima garantia tant la qualitat com la seguretat laboral.

Nou segle amb més ofertes de serveis

Amb el canvi de segle, l'activitat de control de plagues, serveis tècnics, jardineria i serveis de qualitat ambiental s'incorporen progressivament a l'oferta de serveis i al know-how de serveis mitjançant la integració societària al Grup Mullor.

 

La crisi econòmica de la segona meitat de la dècada coincideix amb una forta crisi econòmica en sistemes juntament amb un període de forta inversió en l'equip humà per part del Grup Mullor, amb l'objectiu de seguir oferint un servei eficient i de qualitat.

Durant tota la crisi, el Grup Mullor aconsegueix mantenir el nivell d'activitat.

Paral·lelament, no només es mantenen la implicació en projectes socials propis i d'entitats del tercer sector amb les quals col·laborem activament, sinó que també s'incrementa significativament la participació en nous projectes i iniciatives de caràcter social.

A dia d'avui, Mullor acumula més de 80 anys d'experiència en gestió de serveis i equips humans.
Oferim als nostres clients una cobertura de serveis ibèrica amb una plantilla pròpia de més de 3000 persones.
Prestem serveis a més de 1000 clients als quals desitgem tracta com el primer dia amb un equip humà professional, responsable i predisposat.

Hoy día el Grupo Mullor acumula casi 80 años de experiencia en gestión de servicios y equipos humanos. Ofrecemos a nuestros clientes una cobertura de servicios ibérica con una plantilla propia de más de 3.000 personas. Damos servicio a más de 1.000 clientes a los que deseamos tratar como el primer día con un equipo humano profesional, responsable y predispuesto.

Els nostres valors

Gràcies a la nostra dilatada experiència oferint serveis de Facility Services y Outsourcing, hem consolidat els nostres valors i els transmetem al nostre equip humà perquè esdevinguin la base d'un estil de treball que ens defineix.

limpieza edificios especiales aquarium barcelona

Perquè gestionem de manera organitzada i professional l'amplitud de serveis i la seva coordinació amb la certesa que complim amb tots els protocols i procediments que fan de la nostra feina una feina segura, fiable i rigorosa.

 

Perquè la nostra voluntat d'acompanyar, entendre, viure i compartir les necessitats del nostre client es tradueix en assessorar els nostres clients, treballant de forma honesta amb i per a ells.

 

Perquè amb les nostres plataformes de seguiment connectem amb els clients i establim processos de millora de manera conjunta.

Perquè volem millorar contínuament per la tranquil·litat i eficàcia dels nostres clients. Amb flexibilitat, proactivitat i professionalitat, en el dia a dia i en cada projecte.

 

Perquè vetllem i tenim una cura individual pel nostre personal tant en l'àmbit de la formació com en el de la motivació i el desenvolupament professional.

 

Perquè oferim qualitat a clients i a treballadors respectant la societat, l'entorn i les persones.

 

Perquè els nostres valors ens defineixen i inspiren tot allò que fem.

Som persones; molt més que Facility Services.

caCatalà