Sanitari

Sanitari

Al sector sanitari és molt important distingir les zones d'alt, mitjà i baix risc per poder realitzar els protocols específics de cadascuna i formar adequadament el personal.

 

Els equips de neteja han de tenir clar com han de treballar i les implicacions que poden venir de l'incompliment dels protocols.

 

Una formació acurada dels equips, una comunicació propera i un bon seguiment són essencials per assegurar que els processos es fan com s'han de fer.

Al sector Sanitari oferim:

Per a les empreses del sector sanitari, i depenent dels treballadors fixes en plantilla i del servei sol·licitat, existeix la possibilitat de contractar els nostres serveis auxiliars a través del nostre Centre Especial de Treball.

Per a més informació

caCatalà