Missió, Visió i Valors

Missió, Visió i Valors

La nostra missió

EL PROPÒSIT QUE ENS MOU

Gestionar i prestar serveis a les instal·lacions de les nostres empreses client amb la màxima excel·lència, adaptant-nos contínuament a les seves necessitats, estimulant el desenvolupament i benestar del nostre equip humà i generant oportunitats per a les persones vulnerables.

- Gestionar i prestar serveis auxiliars, d'atenció al públic, tècnics, de neteja i higiene per personal propi de Mullor a les instal·lacions de tota mena d'empreses i organitzacions a Espanya.


- Desenvolupar serveis sostenibles econòmicament basats en l'eficiència de les nostres operacions i la satisfacció i la fidelitat de les nostres empreses client, que troben al grup Mullor un partner de qualitat adaptat a les seves necessitats.


- Aprofitar la nostra activitat professional per dur a terme i col·laborar en iniciatives amb responsabilitat social. Especialment aquelles que permetin incorporar al món laboral persones vulnerables, desenvolupar la competència professional de les persones, així com contribuir activament a projectes que enforteixen l'entorn social on prestem serveis.


- Gestionar amb el màxim compromís amb les persones, procurant el benestar emocional, la formació al lloc de treball, un entorn laboral de qualitat i el progrés professional de tot el nostre equip humà.

La nostra Visió

què ambicionem

Ser referents per ser un grup de serveis excel·lent, sòlid, competitiu, en constant innovació, amb les nostres empreses client satisfetes a llarg termini, responsable amb les persones que el componen i amb la societat en general.

- Aconseguir la competitivitat necessària basada en l'eficiència, la qualitat objectiva, la qualitat en l’atenció a les nostres empreses client, la innovació i un conjunt de bones pràctiques professionals i laborals.

- Mantenir i desenvolupar l’equip humà al llarg del temps i de manera sostinguda.

- Involucrar-se en projectes socials per generar oportunitats professionals per a les persones més vulnerables.

- Ser reconeguts per les nostres empreses client, el propi equip humà i la societat en general com a empresa que va més enllà de la prestació d'un servei.

Els nostres valors

com som i com actuem sempre

- Respecte: Humanitat, Gestió de la Diversitat, Convivència i Col·laboració. 

- Compromís: Honestedat, Predictibilitat, Seguretat i Confiança.

- Efectivitat: Professionalitat, Mètode, Resposta i Comunicació.

 

- Flexibilitat: Proximitat, Adaptació, Creativitat i Innovació. 

- Proactivitat: Empatia, Diàleg, Iniciativa i Anticipació.

- Superació: Positivitat, Inconformisme, Il·lusió i Constància.

- Els nostres valors són fruit de l'esforç en millorar i ser competitius amb la voluntat de fer bé i millor la nostra activitat davant de les nostres empreses client i el nostre equip professional.

 

- Després de més de 80 anys d'història s'ha format una identitat que es tradueix positivament davant del nostre entorn humà i professional.

 

- El caràcter de la nostra gestió ve determinat i el formalitzem en aquests valors.

 

- Aquests valors són la nostra referència i el patró per a la millora contínua dels nostres processos de selecció, de formació, de desenvolupament individual i col·lectiu.

caCatalà