Responsabilitat Social Corporativa

responsabilitat social corporativa

RSC: SENSIBILITAT, VALORS I ÈTICA

Allò que fa anys va ser un repte i una aposta vinculada als nostres valors, ha esdevingut avui quelcom protocol·litzat i proactiu que ha avançat gràcies als treballadors de Mullor, als proveïdors i als clients que ens faciliten aquestes iniciatives diverses amb la seva cooperació, confiança i actitud personal.

Treballem amb un equip humà que comparteix la nostra visió social: no només importen els resultats, sinó també la forma d'obtenir-los.

Des de Mullor entenem la Responsabilitat Social Corporativa com el conjunt de polítiques i pràctiques que tracten d'assegurar que tinguem una gestió responsable.

Som una empresa familiar.

El fet de ser una empresa familiar ens fa tenir la vocació de continuar en el temps i pensar a llarg termini. Així mateix, ens permet desenvolupar polítiques coherents amb aquests valors.

 

Los accionistas en primera instancia predican con el ejemplo. Año tras año, más de un 75% de los beneficios se reinvierten en la empresa para hacer la empresa más sólida financieramente en paralelo a su crecimiento e inversiones operativa. Esto es una garantía para nuestros empleados y nuestros proveedores.

La propietat està involucrada en la gestió.

Això implica que està intrínsecament compromesa amb l'actuació de l'empresa; en primera persona i en el dia a dia. Amb responsabilitat respecte a l'evolució econòmica de l'empresa, però també proximitat amb els treballadors.

 

Mullor sempre paga la nòmina dels seus treballadors abans de final de mes, encara que la majoria de convenis d'aplicació permeten el pagament d'aquesta fins al dia 7 del mes. Amb això volem establir un tret diferencial que faciliti la gestió econòmica de les famílies dels nostres treballadors.

Prestem serveis intensius a persones amb marges molt ajustats.

La temptació de treballar fora del marc legal ha existit i segueix existint en els sectors intensius en mà d'obra, en els quals el frau a la seguretat social i l'economia submergida encara són significatius i poden augmentar significativament els marges.

Mullor fou una de les empreses fundadores de la primera associació professional de serveis a Espanya l'any 1977, l'objectiu de la qual era el de professionalitzar la gestió de serveis i promoure un correcte compliment legal i laboral.

Seguint aquesta filosofia, l'any 2010 vam subscriure el projecte de les Nacions Unides (Global Compact) de pràctiques empresarials responsables i el renovem anualment des de llavors.

Donem feina a moltes persones distribuïdes a més de 600 municipis.

La dispersió geogràfica mai pot ser una excusa per a desatendre les persones que conformen el nostre equip humà en els àmbits professional i personal. Volem que les dinàmiques humanes evolucionin en un context d'equitat i respecte del qual en som corresponsables com a empresa.

 

El 2019 vam revisar, actualitzar i registrar l’actualització del nostre Pla d'Igualtat d'oportunitats i no discriminació que vam desenvolupar i comunicar com a base del nostre desenvolupament d'oportunitats i promoció laboral de 2012.

 

És responsabilitat nostra generar llocs de treball segurs pels nostres treballadors i pels nostres clients. Siguin on siguin.

caCatalà