Qualitat

les nostres garanties de qualitat

Les nostres certificacions

Certificació de qualitat
ISO 9001

L'any 1999 vàrem ser la segona empresa del sector a Espanya a obtenir la certificació de qualitat d'acord amb l'ISO 9001.

 

Des d'aleshores seguim millorant, compartim indicadors amb els nostres clients, definint objectius de millora, treballant intensament la sensibilització i la formació dels nostres equips per aconseguir-los.

Certificació de Qualitat
ISO 14.001

A Mullor certifiquem les nostres operacions d'acord amb la ISO 14001 des de l'any 2008.

 

La nostra integració i coresponsabilitat amb els objectius de sostenibilitat dels nostres clients és màxima.

Certificado-calidad-Mullor-ISO-22000

Certificació de qualitat
ISO 22.000

A Mullor hem estat la primera empresa de neteja i higiene a la península Ibèrica a certificar-se d'acord amb l'ISO 22000 l'any 2012.

 

La nostra integració i corresponsabilitat amb els objectius de seguretat alimentària, innocuïtat de processos, desenvolupament de protocols d'actuació i formació del nostre personal és màxima.

 

El nostre comitè d'innocuïtat lidera periòdicament l'activitat formativa i l'actualització de procediments i innovació.

El Grup Mullor, especialitzat en gestió i realització de facility services que entre altres serveis inclou: neteja, serveis auxiliars, higiene tècnica, DDD, tractaments de legionel·la, tractament de superfícies, manteniment i instal·lacions tècniques, jardineria, paisatgisme, basa la seva política a aconseguir la màxima satisfacció del client, com a garantia d'èxit i continuïtat al mercat.

La Direcció disposa com a objectiu del Grup Mullor, la realització de serveis de les nostres especialitats de manera que SUPERIN les expectatives dels nostres clients i parts interessades quant a: 

Com a part fonamental per aconseguir objectius, la Direcció General assegura els recursos necessaris per al desenvolupament d'un sistema de gestió segons els requisits de les normes ISO 9001, ISO 14001, ISO 45.001 i ISO 22000.

Així mateix assumeix els compromisos, tant per a les activitats desenvolupades en primera persona oa través de qualsevol empresa col·laboradora externa, de:

Es volen complir totes aquestes expectatives en base a objectius clarament definits que es revisen periòdicament per la Direcció i el Comitè del SIG. En aquesta revisió s‟analitzen els resultats i es marquen nous objectius per processos encaminats cap a la millora contínua.

 

Aquesta política es comunica proactivament a tots els nostres treballadors i està a disposició de la resta de col·laboradors.

 

Barcelona, 15 de desembre de 2021

per a més informació

caCatalà